اخبار ورزشی » مدافع رئال، دومین بازیکن گران لیگ پرتغال